SAMARBEIDSPARTNERE

AkupunkturPlakatGESTALTTERAPI

Ved akupunkturbehandling hender det at man kommer mer i kontakt med undertrykte emosjonelle traumer. Oftest kommer det ikke opp mer enn man klarer å håndtere selv, mens andre ganger kan det være ønskelig med bistand fra en erfaren, profesjonell terapeut.

Andre ganger er det slik at bak stressymptomer kan det ligge konflikter i familie, omgangskrets eller i jobbsituasjon. Da er det relevant å rydde opp i situasjonen. Gestalt terapi er et nyttig redskap i disse sammenhenger. For mer informasjon kontakt Liv Aagaard på e-post: liv@vida-gestalt.no eller www.vida-gestalt.no

 

TAI QI og QI GONG TRENING

Tai Qi og Qi Gong (arbeid med energi) er kinesiske treningsformer. Generelt kan man si at treningen dreier seg om å bevege Qi, fremme en fri flyt av Qi (energi).  Tai Qi er opprinnelig en kampkunst. Her blir den utført i langsomme flytende bevegelser som fører til en indre balanse og avspenning. Blir også kalt «Mooving meditation».

Tai Qi og Qi gong passer for alle aldersgrupper. Man er aldri for gammel eller i for dårlig form for denne treningsformen. Er du interessert i mer informasjon kan du kontakte Inger Johanne Vesje på e-post :  ij-vesje@online.no  eller www.qigongtaiqi.no

Top